Άμεσες Δραστηριότητες της Χειμερινής Χώρας των Θαυμάτων – ΑΝΟΙΧΤΟ Πρόγραμμα Σπουδών Φυσικής Αγωγής

Άμεσες Δραστηριότητες της Χειμερινής Χώρας των Θαυμάτων – ΑΝΟΙΧΤΟ Πρόγραμμα Σπουδών Φυσικής Αγωγής

Januar 5, 2023 0 Von admin

ΑΝΟΙΚΤΑ Μαθησιακά Αποτελέσματα Προτεραιότητας

Επιδεικνύει υπεύθυνες συμπεριφορές – Εργασία με άλλους

(Κ) Μοιράζεται εξοπλισμό και χώρο με άλλους. (1) Λειτουργεί ανεξάρτητα με άλλους σε ποικίλα περιβάλλοντα τάξης. (2) Αποδέχεται την ευθύνη για πρωτόκολλα τάξης με προσωπική και συνεργατική συμπεριφορά καθώς και ενέργειες απόδοσης. (3) Λειτουργεί σε συνεργασία με άλλους. (4) Δέχεται «παίκτες» όλων των επιπέδων δεξιοτήτων στη σωματική δραστηριότητα. (5) Αποδέχεται, αναγνωρίζει και εμπλέκει ενεργά άλλους με υψηλότερες και χαμηλότερες δεξιότητες σε σωματικές δραστηριότητες και ομαδικά έργα. (6) Αποδέχεται τις διαφορές μεταξύ των συμμαθητών στη σωματική ανάπτυξη, την ωρίμανση και τα διαφορετικά επίπεδα δεξιοτήτων παρέχοντας ενθάρρυνση και θετική ανατροφοδότηση. (7) Επιδεικνύει δεξιότητες συνεργασίας θεσπίζοντας κανόνες και κατευθυντήριες γραμμές για την επίλυση συγκρούσεων. (8) Ανταποκρίνεται κατάλληλα στην ηθική και ανήθικη συμπεριφορά των συμμετεχόντων κατά τη διάρκεια της σωματικής δραστηριότητας χρησιμοποιώντας κανόνες και οδηγίες για την επίλυση συγκρούσεων.

Αξίες Φυσική Δραστηριότητα – Προσωπική Απόλαυση

(Κ) Προσδιορίζει τις σωματικές δραστηριότητες που είναι ευχάριστες. (1) Περιγράφει τα θετικά συναισθήματα που προκύπτουν από τη συμμετοχή στη σωματική δραστηριότητα. (2) Συζητά τους προσωπικούς λόγους για να απολαμβάνετε επιλεγμένες σωματικές δραστηριότητες. (3) Αναλογίζεται τους λόγους για τους οποίους απολαμβάνετε επιλεγμένες σωματικές δραστηριότητες. (4) Κατατάσσει την απόλαυση της συμμετοχής σε διαφορετικές σωματικές δραστηριότητες. (5) Αναλύει διαφορετικές επιλογές δραστηριότητας για απόλαυση και εντοπίζει λόγους για θετικές ή αρνητικές απαντήσεις. (6) Περιγράφει πώς η κίνηση δημιουργεί ικανά απόλαυση και αυτοέκφραση. (7) Εξηγεί τη σχέση μεταξύ της αυτοέκφρασης και της δια βίου απόλαυσης της σωματικής δραστηριότητας. (8) Συζητά τρόπους για να αυξήσετε την απόλαυση σε σωματικές δραστηριότητες που επιλέγετε μόνοι σας.

ΚΑΣΕΛ Κοινωνικές & Συναισθηματικές Ικανότητες Μάθησης

ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ

 • Ρυθμίστε συναισθήματα, σκέψεις, συμπεριφορές σε διαφορετικές καταστάσεις.
 • Καταπολεμήστε το άγχος, ελέγξτε τις παρορμήσεις, παρακινήστε τον εαυτό σας.
 • Θέστε και εργαστείτε προς την επίτευξη προσωπικών στόχων.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 • Ικανότητα να βλέπεις διαφορετικές απόψεις και να συμπονάς με όλους τους ανθρώπους.
 • Ικανότητα κατανόησης κοινωνικών και ηθικών κανόνων συμπεριφοράς.
 • Ικανότητα αναγνώρισης πόρων και υποστήριξης της οικογένειας, του σχολείου και της κοινότητας.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

 • Ικανότητα να κάνει εποικοδομητικές επιλογές σχετικά με την προσωπική συμπεριφορά και τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις με βάση ηθικά πρότυπα, ανησυχίες για την ασφάλεια και κοινωνικούς κανόνες.
 • Ικανότητα αξιολόγησης των συνεπειών των ενεργειών
 • Ικανότητα να εξετάζει την ευημερία του εαυτού του και των άλλων.

ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ

 • Ικανότητα κατανόησης του τρόπου με τον οποίο τα συναισθήματα και οι αξίες επηρεάζουν τη συμπεριφορά.
 • Ικανότητα αξιολόγησης των δυνατοτήτων και των περιορισμών με αυτοπεποίθηση, αισιοδοξία και νοοτροπία ανάπτυξης.