Εκπαιδευτική Γυμναστική – Ανοιχτό Πρόγραμμα Σπουδών Φυσικής Αγωγής

Εκπαιδευτική Γυμναστική – Ανοιχτό Πρόγραμμα Σπουδών Φυσικής Αγωγής

Januar 4, 2023 0 Von admin

Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει δραστηριότητες που έχουν σχεδιαστεί για την ανάπτυξη εννοιών κίνησης και ελέγχου σώματος. Η εκπαιδευτική γυμναστική δεν είναι το ίδιο είδος γυμναστικής που εμφανίζεται στην τηλεόραση κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων. Επικεντρώνεται στη διδασκαλία των εισαγωγικών δεξιοτήτων και εννοιών με ασφαλή τρόπο που σχετίζονται με το ταξίδι, την ισορροπία, την κύλιση και τη μεταφορά βάρους. Δεξιότητες υψηλού επιπέδου που απαιτούν προηγμένες τεχνικές κηλίδωσης (π.χ. ελατήρια πλάτης) δεν περιλαμβάνονται ως μέρος αυτής της εκπαιδευτικής ενότητας γυμναστικής. Η εστίασή μας παραμένει στην εξερεύνηση της ασφαλούς κίνησης έναντι της ανταγωνιστικής ικανότητας γυμναστικής. Οι δραστηριότητες σε αυτήν την ενότητα παρέχουν διασκεδαστικές προκλήσεις σε μαθητές όλων των επιπέδων ικανοτήτων με προτεραιότητα πάντα την ασφάλεια.