Η LAMSAMA διεξήγαγε μια επιτόπια αξιολόγηση για τη διαπίστευση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Βιοτεχνολογίας στο i3L

Η LAMSAMA διεξήγαγε μια επιτόπια αξιολόγηση για τη διαπίστευση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Βιοτεχνολογίας στο i3L

Januar 6, 2023 0 Von admin

Προκειμένου να δεσμευτεί για τη συνεχή ενίσχυση της ποιότητάς του, η i3L πραγματοποίησε την επαναδιαπίστευση του προπτυχιακού προγράμματος Βιοτεχνολογίας. Αυτή η εκ νέου διαπίστευση αποτελεί μέρος του SPME (Sistem Penjamin Mutu Eksternal – Εξωτερικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας) και αυτή τη φορά ήταν ο LAMSAMA (Lembaga Akreditasi Mandiri Sains Alam dan Ilmu Formal – The Independent Accreditation Body of Life and Formal Sciences) που διεξήγαγε την εκτίμηση.
Η επιτόπια αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε στις 27-29 Νοεμβρίου 2022, από τον επικεφαλής αξιολογητή Dra. Gratiana Ekaningsih Wijayanti, M.Rep.Sc., P Ph.D. από το Πανεπιστήμιο Jenderal Soedirman, Purwokerto, και τον αξιολογητή Dr. Diah Rachmawati, M.Sc. από το Πανεπιστήμιο Gajah Mada, Yogyakarta.

Η δραστηριότητα ξεκίνησε με την εναρκτήρια ομιλία του Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών της Ζωής, περιφ. Pietradewi Hartrianti, M.Farm., Ph.D. Στην ομιλία της, η Δρ. Hartrianti χαιρέτησε την ομάδα αξιολογητών πεδίου και παρουσίασε το διοικητικό συμβούλιο του i3L, τους επικεφαλής των τμημάτων και τις υποστηρικτικές μονάδες. Στη συνέχεια η Δρ Χαρτριάντη παρουσίασε ένα προφίλ της Σχολής Επιστημών της Ζωής. Η Putu Virgina partha Devanthi, S.Si., M.Si., Ph.D., Προϊστάμενος του Τμήματος Βιοτεχνολογίας, ακολούθησε την εναρκτήρια ομιλία και την παρουσίαση του Dr. Hartrianti παρουσιάζοντας ένα προφίλ του προπτυχιακού προγράμματος Βιοτεχνολογίας.

Ο επικεφαλής αξιολογητής, Δρα. Gratiana, εξέφρασε την εκτίμησή της για τους χαιρετισμούς και την παρουσίαση που απηύθυνε το i3L.
Αυτή η επιτόπια αξιολόγηση αποτελεί μέρος του SPME και έγινε για να επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο LED (Laporan Evaluasi Diri – Έκθεση Αυτοαξιολόγησης) & LKPS (Laporan Kinerja Program Studi – Study Program’s Performance Report). Επιπλέον, αυτή η δραστηριότητα αποτελεί επίσης μέρος της διαδικασίας διαπίστευσης με σκοπό την αυτοαξιολόγηση.

Την πρώτη ημέρα, η ομάδα αξιολογητών πεδίου πραγματοποίησε μια συνεδρία με τον Κοσμήτορα και τον Προϊστάμενο του Τμήματος, μια άλλη συνεδρία με την Ομάδα Εσωτερικής Διασφάλισης Ποιότητας και μια συνεδρία για την επαλήθευση των εγγράφων διαπίστευσης με τη μεσαία διοίκηση, φοιτητές (Richelle Bertly, Mary Grace, Laurentius Hardy, Devina Checylia και Alif Hokuto Abe), απόφοιτοι (Fahreza Avicena, Fransiska Adeline, Johnathan Adriel, Della Martha, Suvanna Visakha Wu και Michael Putra) και απόφοιτοι χρήστες (Kalbe Farma, Nalagenetics, Kalbio Global Medika).

Τη δεύτερη μέρα, η ομάδα επιτόπιων αξιολογητών πραγματοποίησε έλεγχο εγκαταστάσεων ξεκινώντας από το εργαστήριο, τη βιβλιοθήκη, το αμφιθέατρο, την υγειονομική μονάδα μαθητών και άλλες υποστηρικτικές εγκαταστάσεις. Στη συνέχεια, η ομάδα πραγματοποίησε συνεντεύξεις με μέλη ΔΕΠ.
Στο τέλος της εκδήλωσης, το i3L και η ομάδα αξιολογητών πεδίου υπέγραψαν την έκθεση αξιολόγησης πεδίου. Στη συνέχεια, η ομάδα αξιολογητών πεδίου ενημέρωσε το i3L με προτάσεις για βελτιώσεις και ανάπτυξη. «Εκτός από τα ακαδημαϊκά επιτεύγματα, είναι επίσης σημαντικό να εξισορροπηθεί το πρόγραμμα με μη ακαδημαϊκές δραστηριότητες, έτσι ώστε να υπάρχει ισορροπία μεταξύ IQ και EQ», εξήγησε ο Δρ Wijayanti.